Search form

Starp divām saulēm cilvēks mirdz

22.12.2017

Noslēdzies Rīgas domes atbalstītais projekts „Starp divām saulēm cilvēks mirdz” (foto, video)

21. decembrī kultūras centrā Rītausma projekta „Starp divām saulēm cilvēks mirdz” ietvaros notika svētku pasākums – 2017. gada svinīgs noslēgums ar tādu pašu nosaukumu.

02.11.2017

Rīgas domes Labklājības departamenta atbalsts sociāli mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā projektā „Starp divām saulēm cilvēks mirdz”

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departaments 2017. gada 20. oktobrī parakstīja līgumu (Nr. DL-17-364-lī) par atbalstu 150 biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” biedriem t.sk. 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem, lai stiprinātu un vairotu sociālo vienotību nedzirdīgo kopienā un iesaistītu LNS biedrus pasākumu norisē, organizējot tematisku 2017. gada noslēguma svētku pasākumu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas