Search form

Tukumā un ap Tukumu!

14.08.2018

Tukumnieki izbaudīja skaisto Latgali (foto)

Pateicoties Tukuma novada Domes piešķirtajam līdzfinansējumam projektam “Tukumā un ap Tukumu!”, 4.augustā tukumnieki piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Daugavpils RB mītnē. Apmeklējuma laikā risinājās diskusijas par tālāko sadarbību.

14.06.2018

Tukumnieki piedalās festivālā “Stūru stūriem Tēvu zeme”

LNS Rīgas RB Tukuma grupa mēroja ilgu un garu ceļu līdz festivālam, bet tas bija to vērts, jo deva iespēju ne tikai satikties ar domubiedriem – nedzirdīgiem cilvēkiem no visām Latvijas malām, bet arī parādīt savas radošās prasmes, uzstājoties iepriekš sagatavotā priekšnesumā ar košiem tērpiem – T-krekliem, izšūtām brošām “Tukuma rozes” un vīriešu kakla lakatiņiem teātra uzvedumā “Mantojums par godu Latvijas 100-gadei”.

13.03.2018

Sākas projekts "Tukumā un ap Tukumu!"

2017. gada 29. septembrī biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk - LNS) iesniedza Tukuma novada Domei projekta “Tukumā un ap Tukumu!” pieteikumu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas