Search form

Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!

20.11.2019

Arī alūksnieši nūjo!

LNS Smiltenes RB Alūksnes grupa turpina realizēt Alūksnes novada domes līdzfinansēto LNS projektu “Rūpes par veselību sakās ar veselīgu uzturu un sportu!”.

20.09.2019

Alūksnieši aktīvi rūpējas par savu veselību!

Pateicoties Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumam, LNS Alūksnes reģionālā grupa šogad līdz decembra beigām īsteno projektu “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!”.

29.05.2019

Sākas projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!” realizācija

2019.gada 25.februārī biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iesniedza Alūksnes novada pašvaldībai projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!” pieteikumu saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas