Search form

Sludinājumi

12.04.2023

Kā kļūt par autovadītāju “BOLT” platformā?

Uzņēmums “BOLT” piedāvā lielisku iespēju personām ar dzirdes traucējumiem kļūt par autovadītājiem “BOLT” platformā. ''BOLT'' nav darba devējs, bet gan platformas nodrošinātājs, ar kuras palīdzību ir iespējams veikt pasažieru pārvadājumus.

03.10.2019

Te ir darbs!

SIA “NEO LOGISTICS" aicina uzņēmuma kolektīvam pievienoties marķētājus. Jālīmē akcīzes markas uz alkohola pudelēm.

05.12.2018

Autoskola MOBILIZING informē

Aicinām uz auto kursiem personas ar dzirdes traucējumiem 11.01.2019. otrdienās, piektdienās no 18.-22.05 Pirmā tikšanās piektdienā.„B”kategorija Latviešu valodā akcija Teorijai tikai 40 EUR.

10.08.2018

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās (video)

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iekļauti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kura piedāvāti dabaszinības un kultūrizglītības priekšmeti.

03.08.2018

Aicinām uz auto kursiem personas ar dzirdes traucējumiem 13.08.2018.! (video)

„B” kategorija latviešu valodā. Akcija: teorija tikai 40 EUR! 3 braukšanas dāvanā!

19.07.2018

Aprūpētājs ir pieprasīta profesija Latvijā (video)

Kas ir aprūpētājs? Šīs profesijas pārstāvis nodarbināts klientu dzīvesvietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur notiek klientu aprūpe sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs praktiski palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, piemēram, nespēj ievērot higiēnu, sagatavot ēdienu un paēst, uzkopt telpas, iegādāties pirmās nepieciešamības preces, kā arī uzturēt saistību komunikācijā ar apkārtējo vidi.

20.04.2018

Visi laipni lūgti un gaidīti Rīgas skolā!

Šī gada 11. maijā pl. 13 Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem notiks MĀTES DIENAI VELTĪTS KONCERTS un ATVĒRTO DURVJU DIENA. Nāciet, skatieties, jautājiet un uzziniet!

09.04.2018

Jauna apmācību grupa autoskolā MOBILIZING!

Aicina uz „B” kategorijas autokursiem personas ar dzirdes traucējumiem – sākums 15.05.2018. Nodarbības notiks otrdienās un piektdienās, vakaros no pl. 18 līdz 22.05.

16.02.2018

Te ir darbs!

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas