Search form

29.07.2015

Drukāt

SIVA Koledža aicina apgūt surdotulka profesiju

Photo

Lai nodrošinātu atbalstu cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ļoti svarīgs ir surdotulku jeb zīmju valodas tulku darbs. Diemžēl šobrīd speciālistu skaits ir nepietiekams, tāpēc interesenti ir aicināti apgūt valsts apmaksātu izglītības programmu SIVA Koledžā.


Saskaņā ar Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) sniegto informāciju, vairāk nekā 1360 cilvēkiem gadā nepieciešama surdotulka jeb zīmju valodas tulka palīdzība saskarsmes nodrošināšanai, tai skaitā  arī izglītības programmu apguvei. Šobrīd LNS nodarbina vidēji 40 zīmju tulkus, no kuriem tikai 14 ir ieguvuši surdotulka kvalifikāciju.

Līdz šim vienīgā mācību iestāde Latvijā, kurā var apgūt surdotulka profesiju, turklāt par valsts budžeta līdzekļiem, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža Jūrmalā. Surdotulku izglītības programma SIVA Koledžā tiek īstenota jau no 2007.gada, kuras ietvaros divu gadu laikā studenti apgūst dažādus teorētiskos kursus, kā arī iziet praksi reālās organizācijās Latvijā. Ik gadu SIVA Koledžu absolvē vidēji 20 zīmju valodas tulki.

Arī šogad vēl turpinās uzņemšana studijām 2015./2016. gadā, tāpēc visi interesenti ir aicināti pieteikties. Vairāk informācijas par uzņemšanas noteikumiem: http://siva.gov.lv/koledza-uznemsana.html. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka studiju virziens “Tulkošana” SIVA Koledžā ir akreditēts tikai līdz 2019.gada 23.maijam.

SIVA Koledžā iespējams apgūt arī citas izglītības programmas, piemēram, Informācijas tehnoloģijas, Cilvēku resursu vadība, Mārketings un tirdzniecība, Grāmatvedība un nodokļi. Izglītības programmās iekļauta arī prakse, ko palīdz organizēt SIVA atbalsta personāls. Personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības apmaksā valsts, pārējiem izglītības programmas pieejamas par maksu.

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti SIVA Koledžā valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu. Pirms mācību uzsākšanas SIVA Koledžā cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Vairāk informācijas par SIVA Koledžu: http://siva.gov.lv/koledza.html

 

 

Pārpublicēts no LM Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājaslapas


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas