Search form

Sludinājumi

08.08.2016

Aicina mācīties Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola

Vispārējo vidējo izglītību var apgūt pēc izvēles divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā ietverti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā apgūst dabaszinības un kultūrizglītību.

19.05.2016

Iespēja! Stipendijas tiem, kas studē informācijas tehnoloģijas

Baltijas bērnu fonds (Zviedrija) izsludina kārtējo studiju stipendiju konkursu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (vidējās pakāpes vai smagāki).

10.03.2016

Skola aicina uz Atvērto durvju dienu

Laipni lūdzam Atvērto durvju dienā

2016. gada 22. aprīlī pulksten 12

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, Alsviķos, Alūksnes novadā

04.03.2016

Aicina Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Skola 2016./2017.m.g. uzņem skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem šādās izglītības programmās.

01.03.2016

Piedāvā apgūt spāņu zīmju valodu Spānijā

LNS saņēmusi vēstuli no augstskolas Alma Mater Avila Spānijā ar piedāvājumu citu pasaules valstu nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem jauniešiem apgūt spāņu zīmju valodu speciāli viņiem sagatavotā kursu programmā.

25.11.2015

Baltijas bērnu fonds atbalsta studijas

Baltijas bērnu fonds (Zviedrija) kārtējo studiju stipendiju konkursu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (vidējās pakāpes vai smagāki) izsludināja šī gada jūlijā.

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Turpinās uzņemšana SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iespējams apgūt kādu no 18 profesionālās izglītības programmām, piemēram, informācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi un citas.

29.07.2015

SIVA Koledža aicina apgūt surdotulka profesiju

Lai nodrošinātu atbalstu cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ļoti svarīgs ir surdotulku jeb zīmju valodas tulku darbs. Diemžēl šobrīd speciālistu skaits ir nepietiekams, tāpēc interesenti ir aicināti apgūt valsts apmaksātu izglītības programmu SIVA Koledžā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas