Search form

06.09.2010

Drukāt

Skolas izziņa ģimenes valsts pabalsta saņemšanai nav nepieciešama

Photo

Ģimenes valsts pabalsta saņemšanai izziņa no skolas, kas apliecina, ka bērns, sasniedzot 15 gadu vecumu, turpina mācīties vispārizglītojošā skolā, nav nepieciešama.


Kopš pagājušā gada mainījusies kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem informāciju par bērniem, kuri mācās vispārizglītojošā skolā - visu nepieciešamo informāciju par vispārizglītojošo skolu audzēkņiem VSAA saņem elektroniski no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM). Līdz ar to pabalsta saņēmējam vairs nav jāiesniedz izziņa papīra formā. Pamatojoties uz saņemto informāciju, VSAA veic pabalsta izmaksu, kā arī pārtrauc izmaksu, ja no IZM tiek saņemta informācija par to, ka bērns ir pārtraucis mācības.

Tomēr šādas izziņas ir nepieciešamas arodvidusskolu un tehnikumu audzēkņiem, kuri līdztekus amatam iegūst arī vidējo izglītību, jo informāciju par šiem audzēkņiem VSAA no IZM nesaņem. Izziņa ir nepieciešamas arī bāreņiem, lai pēc vidusskolas beigšanas varētu turpināt saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja viņi mācās augstskolas dienas nodaļā: tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir bāreņiem, ja viņi mācās pilna laika klātienē un nav vecāki par 24 gadiem.

Ja 9. klases absolvents nākamajā mācību gadā turpina mācības vispārizglītojošās skolas 10. klasē, tad septembrī, saņemot informāciju no IZM, VSAA aprēķinās un oktobrī izmaksās nesaņemto pabalstu arī par vasaras mēnešiem. Savukārt, ja bērns pēc 9. klases beigšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādē, tad, sākoties mācību gadam, pakalpojuma saņēmējam pašam ir jāiesniedz VSAA mācību iestādes izdota izziņa.

Atgādinām, ka no 1. jūlija tiek pārtraukta pabalsta izmaksa par tiem bērniem, kuri mācījās vispārizglītojošo skolu izlaiduma klasēs, jo saskaņā ar MK noteikumiem izlaiduma klašu audzēkņiem mācību gads beidzas jūnija mēnesī.

Uzziņai:
  •  ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits - 339 tūkstoši;
  •  pabalsta apmērs - 8 lati par katru bērnu;
  •  informācijas apmaiņa ar IZM notiek saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1517„Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”.
Pārpublicēts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapas

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas