Search form

19.04.2012

Drukāt

Nākamajā gadā nepieciešams papildu atbalsts ģimenēm ar bērniem un invalīdiem

Photo

Labklājības ministrija (LM) 2013. gadā plāno nodrošināt nozares pakalpojumus šī gada līmenī. To paredz 17. aprīlī valdībā izskatītie LM priekšlikumi 2013. gada budžetam.

LM vienlaikus  uzsver, ka 2013. gadā pirmām kārtām nepieciešams nodrošināt papildu atbalstu divām mērķgrupām – ģimenēm ar bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tam budžetā nepieciešami papildu līdzekļi.
 
Viens no būtiskākajiem LM nākamā gada uzdevumiem ir risināt bērnu un ģimenes jautājumus, un tie ir:  obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu dubultošana pensiju apdrošināšanai vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, bērnudārzu nodrošināšana bērniem no 1,5 gadu vecuma, ģimenes valsts pabalsta nodrošināšana. Strādājot pie 2013.gada budžeta, nepieciešams izskatīt iespējas atbalstīt tos vecākus, kuri maksā nodokļus, gan arī paredzēt atbalstīt sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.
 
Nākamā 2013. gada LM prioritāte ir arī cilvēki ar invaliditāti, nodrošinot viņiem likumdošanā noteiktos pakalpojumus, kuriem 2012. gadā līdzekļi netika piešķirti. Proti, nākamgad līdz 10 stundām mēnesī plānots nodrošināt surdotulka pakalpojumus 1400 cilvēkiem, kuriem nepieciešams sazināties ar citām fiziskām un juridiskām personām.
 
 Tāpat surdotulka pakalpojumi paredzēti arī aptuveni 40 audzēkņiem profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu apgūšanai. Vienlaikus līdz 40 stundām nedēļā plānots nodrošināt asistenta pakalpojumus dzīvesvietās. Šiem mērķiem 2013. gadā papildus nepieciešami 3,6 milj. lati.
 
Savukārt, lai samazinātu rindu uz tehniskajiem palīglīdzekļiem, 2013. gadā papildus nepieciešami 2,9 milj. lati. Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2012. gada 1. martu rindā uz tehniskajiem palīglīdzekļiem gaida 11 104 cilvēki.
 
LM norāda, ka pašlaik ir uzsākts darbs pie 2013. gada budžeta projekta sagatavošanas. Tāpat līdz septembrim paredzētas diskusijas par LM nākamajā gadā plānoto prioritāšu īstenošanu.
 
 
Ziņu avots: http://www.lm.gov.lv/news/id/3482
Sagatavoja: Ilze Kopmane

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas