Search form

Sociālās ziņas

Photo
Photo

Izmaiņas sociālajā jomā 2013.gadā

19.12.2012

Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013.gadā.

Photo

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams jauns surdotulka pakalpojums

19.12.2012

No 2013.gada 1.janvāra 1200 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs iespēja saņemt jaunu surdotulka pakalpojumu vispārējai saskarsmei ar fiziskām un juridiskām personām, atvieglojot šo cilvēku likumisko pārstāvju ikdienas dzīvi. Pakalpojumu nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS), informē Labklājības ministrija (LM).

Photo

Par atvieglojumiem cilvēkiem ar 1., 2. un 3. invaliditāti un bērniem ar invaliditāti

13.12.2012

„Latvijas Vēstneša” portāls piedāvā skaidrojumus, kādu atbalstu piedāvā valsts cilvēkiem ar 1., 2. un 3. invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.

Photo

Par surdotulka pakalpojuma saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām saņemšanu no 2013. gada

12.12.2012

Kā jau videoziņās Nr. 165 iepriekš informējām, Saeima 15. novembrī pieņēma grozījumus Invaliditātes likumā un no 2013. gada 1. janvāra katram nedzirdīgam cilvēkam būs tiesības saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām.

Photo

No 5. decembra Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus pabalsta pārtikas iegādei piešķiršanai

05.12.2012

No 5. decembra Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus, lai piešķirtu pabalstu pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas