Search form

Sociālās ziņas

Photo

Atvieglojumi bērniem ar invaliditāti un personām ar I, II vai III invaliditātes grupu

27.02.2012

Pēc Invalīdu lietu nacionālās padomes lēmuma Labklājības ministrija sagatavojusi detalizētu informāciju par atvieglojumiem, kas pienākas invalīdiem.

Photo

Latvijā ģimenes ar nedzirdīgiem bērniem var saņemt „Latvenergo” norēķinu dāvanu karti

01.02.2012

No februāra elektrības norēķinu dāvanu karti visā Latvijā var saņemt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem. Ar AS „Latvenergo” norēķinu dāvanu karti varēs norēķināties par elektroenerģiju 53.70 LVL apmērā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas