Search form

Sociālās ziņas

Photo

Piedāvā bezmaksas juridiskos pakalpojumus

26.07.2012

IK „Edgara Šilina juridiskais birojs” kā pakalpojuma sniedzējs LNS ESF projektā ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) sniedz bezmaksas juridisku palīdzību LNS biedriem civillietās un administratīvās lietās, kā arī sagatavo procesuālos dokumentus iesniegšanai tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs.
Ir iespēja jautājumus iesniegt arī rakstiski un saņemt rakstisku atbildi.
Kontakttelefons – 26184413, e-pasts- [email protected]

Photo

Trūcīgie Rīgas iedzīvotāji var saņemt Eiropas komisijas finansētās pārtikas pakas

17.07.2012

Rīgā sākta Eiropas Komisijas (EK) 2012.gada programmas „Pārtikas produktu piegāde no intervences krājumiem labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām” īstenošana.

Photo

No 2013.gada surdotulka pakalpojums līdz 10 stundām mēnesī

05.07.2012

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī, lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Šādu lēmumu šonedēļ pieņēma valdība, ziņo Labklājības ministrija (LM). Valdība lēmumu pieņēma, izskatot LM informatīvo ziņojumu "Par Invaliditātes likumā noteikto tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas iespējām".

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas