Search form

29.11.2010

Drukāt

Dzirde svarīga bērna attīstībai

Photo

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā darbojas arī Dzirdes attīstības centrs. Tā ir vienīgā šāda tipa iestāde Latvijā, kas izveidota ārpus Rīgas.


Katru gadu dzirdes attīstības centra speciālistu redzeslokā ir vairāk nekā 60 bērnu un pusaudžu – visvairāk no Vidzemes reģiona, kaut konsultēti arī bērni no attālākām vietām. Lai gūtu vajadzīgo pieredzi, attīstības centru apmeklē arī pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pedagogi, logopēdi. Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola ir vienīgā specializētā skola valstī ārpus galvaspilsētas, kurā mācās arī bērni pirmsskolas vecumā, apmeklējot diennakts bērnudārzu, un jaunieši, kuri iegūst pamatskolas un vidusskolas izglītību.

„Dzirdes attīstības centrs vairāk konsultē vecākus un tos bērnus, kuri nemācās speciālajā skolā. Mūsu mērķis ir būt par padomdevējiem ģimenēm, kurās aug bērni ar dzirdes problēmām, un sekmēt šo bērnu integrēšanos vispārizglītojošās mācību iestādēs,”
uzsver dzirdes attīstības metodiķe Līga Miķelsone. Speciālisti pauž gandarījumu, ka pēdējos gados tas arī izdevies.
 
„Zinīgi speciālisti spēj bērniem palīdzēt, taču, ja tā nav, tad tā ir milzīga problēma,” saka surdopedagoģe Daina Liepiņa. Ir gadījumi, ka tikai tad, kad bērnam jāsāk skolas gaitas, apkārtējie uzzina par mazā dzirdes problēmu. Tas noteikti kavē bērna uztveres, valodas un kopējo intelektuālo attīstību. Par laimi, šo gadījumu ir arvien mazāk. Vecāki kļuvuši zinošāki.

Lai nokļūtu tuvāk bērniem, kuriem ir dzirdes problēmas, centrs rīko arī izbraukumus. Ir vecāki, kuri pārliecināti, ka centrs grib savervēt bērnus skolai un baidās, ka viņiem nāksies mācīties speciālā skolā, izmantojot atšķirīgu izglītības programmu. Šāds viedoklis ir absurds, kaut arī ir reizes, kad būtu daudz labāk, ja bērns mācītos Valmierā. Dzirdes problēma ir nopietna, tā kavē apgūt zināšanas.

Līga Miķelsone skaidro: „Tieši tāpēc, lai no mūsu padomiem būtu jēga, mudinām vecākus regulāri apmeklēt nodarbības pie mūsu centra speciālistiem. Jo ātrāk bērns ar dzirdes problēmām tiks pareizi mācīts, jo viņam būs vieglāka dzīve. Tagad dzirdes aparātiņus Valsts dzirdes centrā Rīgā saņem zīdainīši, pavisam mazi bērniņi, taču tikai ar to, ka pie austiņas ir aparātiņš, vēl nekas nav līdzēts. Viņiem ir jāmāca klausīties un ieklausīties, jāattīsta valoda. Vecākiem jābūt gataviem ar bērnu strādāt katru dienu, ieklausoties speciālistu padomos, tad tiešām, panākams labs rezultāts.”
 
Konsultācijas Dzirdes attīstības centrā Valmierā ir pieejamas katrai ģimenei, kurā aug bērniņš ar dzirdes problēmām. Konsultācijas ir bezmaksas. Speciālisti bez maksas sniedz padomus arī vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kuriem jāmāca klasēs, kurās kaut vienam bērnam ir dzirdes problēmas.
 
Ja vecākiem ir aizdomas, ka bērnam ir dzirdes problēmas, arī tad palīdzību iespējams meklēt Valmierā. Blakus speciālajai vidusskolai darbojas ne tikai attīstības centrs, bet arī minētais dzirdes centrs, kurā strādā speciālisti, pārbaudot dzirdi, pielāgojot dzirdes aparātus bērniem un pieaugušajiem. Centrā augstas kvalitātes dzirdes aparātus var arī iegādāties.
 
„Primāri strādājam ar mūsu internātvidusskolas audzēkņiem, bet palīdzam ikvienam cilvēkam, kurš vēlas iegādāties dzirdes aparātu vai esošo pieskaņot savas skaņu izjūtas īpatnībai. Veicam audiogrammas kvalitatīvu dzirdes pārbaudes metodi,” uzsver Valmieras Dzirdes centra vadītāja, audiologopēde Dina Tanberga.
 
Valmieras speciālisti norāda, ka sazinoties ar viņiem un rūpējoties par savu bērnu dzirdes veselību, būs mazāk baiļu un neziņas.
 
„Problēmu nav jēgas slēpt. Par to jārunā, lai kopīgi varam bērnam palīdzēt,” tā attīstības centra speciāliste Līga Miķelsone.

Speciālistus Valmierā var sazvanīt pa tālruņiem 64207667 (attīstības centrā) vai 64207665 (dzirdes centrā).

No laikraksta „Druva”, 19.10.2010 sagatavoja: Ilze Kopmane

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas