Search form

Sludinājumi

27.02.2017

Jaunieši! Ieskatieties savā nākotnē – kur iegūt profesiju visai dzīvei

Jēkabpils Agrobiznesa koledža BARKAVAS struktūrvienība2017. /2018. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:

20.02.2017

Ielūdz uz Vecāku nedēļu

No 20. līdz 24. februārim Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola aicina izglītojamo vecākus iepazīties ar skolu un piedalīties mācību stundās, kā arī pēcpusdienas nodarbībās.

09.08.2016

Ja vēlaties kļūt par būvniecības vai viesmīlības pakalpojumu speciālistu

Piedāvājam dažāda vecuma jauniešiem iespēju Priekuļu tehnikumā ĒRGĻOS apgūt vispusīgas izglītības programmas. Pie katras profesijas pievienota saite uz aprakstu par attiecīgo profesiju skolas mājaslapā www.ergliarods.lv

08.08.2016

Aicina mācīties Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola

Vispārējo vidējo izglītību var apgūt pēc izvēles divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā ietverti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā apgūst dabaszinības un kultūrizglītību.

19.05.2016

Iespēja! Stipendijas tiem, kas studē informācijas tehnoloģijas

Baltijas bērnu fonds (Zviedrija) izsludina kārtējo studiju stipendiju konkursu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem (vidējās pakāpes vai smagāki).

10.03.2016

Skola aicina uz Atvērto durvju dienu

Laipni lūdzam Atvērto durvju dienā

2016. gada 22. aprīlī pulksten 12

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, Alsviķos, Alūksnes novadā

04.03.2016

Aicina Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Skola 2016./2017.m.g. uzņem skolēnus ar dažādiem dzirdes traucējumiem, kā arī ar garīgās attīstības un vairākiem attīstības traucējumiem šādās izglītības programmās.

01.03.2016

Piedāvā apgūt spāņu zīmju valodu Spānijā

LNS saņēmusi vēstuli no augstskolas Alma Mater Avila Spānijā ar piedāvājumu citu pasaules valstu nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem jauniešiem apgūt spāņu zīmju valodu speciāli viņiem sagatavotā kursu programmā.

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas