Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

LTV1 Ceturtā studija – par Inesi Immuri

07.12.2018

LNS biedru saimē Inese Immure ir labi pazīstama kā LNS viceprezidente un LNS Surdotehniskās palīdzības centra valdes priekšsēdētāja, daudzu aktivitāšu rosinātāja un vadītāja gan darbā, gan sabiedriskajā jomā.

Photo

Nedzirdīgo bērni: tulki saviem vecākiem ar zaudētu bērnību

26.11.2018

Pieaugušo pasaule ir strauja un reizēm arī ļoti nesaprotama. Ikdienā ir jākārto ļoti daudz un dažādu lietu. Jāiet pie friziera, ārsta, jāizsauc santehniķis. Var būt tiesas prāvas vai šķiršanās. Parasti šos jautājumus risina sarunājoties, tomēr cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kuru bērni šajā pasaulē nākuši dzirdīgi, izmanto savas atvases, lai tulkotu visdažādākās situācijas. Kā ir būt nedzirdīgu vecāku dzirdīgajam bērnam, vecāku ausīm un logam uz pasauli, kurā cilvēki komunicē lietojot balsi? Vai bērniem ir jābūt vecāku dzīves starpniekiem un jāzina viss par savu vecāku dzīvēm? Par to Latvijas Radio sarunājās ar četrām dzirdīgām sievietēm – nedzirdīgu vecāku meitām – Brigitu Lazdu, Lauru Zeltiņu, Anželiku Bruži un Rotu Gulbi.

Photo

Nedzirdīgo savienība rosina zīmju valodu noteikt par vienu no mācību valodām

13.04.2018

Nedzirdīgo savienība rosina deputātus Izglītības likumā kā vienu no mācību procesa valodām iekļaut arī zīmju valodu. Šādas izmaiņas savienība rosināja līdz ar citiem grozījumiem, kas saistīti ar pāreju uz izglītību latviešu valodā. Atbildīgajai ministrijai uzdots šo jautājumu atsevišķi pārrunāt ar Nedzirdīgo savienību. Saeimas komisijā arī izskanēja, ka bieži vien pedagogiem, kas strādā ar nedzirdīgiem bērniem, nav pietiekamu zīmju valodas zināšanu un skolās trūkst surdotulku.

Photo

Lasiet laikrakstā “Diena”!

01.03.2018

3. martā ir Pasaules dzirdes diena. 28. februāra numurā laikraksts “Diena”piedāvā sarunu ar dāņu dzirdes aparātu ražotāja Widex audioloģi Andreu Boisonalu par bērnu dzirdes jautājumiem “Jo agrāk konstatē dzirdes problēmas, jo labāk bērnam” – šeit .

Photo

Sadzirdēt nedzirdamo

15.02.2018

Vai nedzirdīgie cilvēki nedzird mūziku? Vai tas nozīmē, ka viņi var bez tās iztikt?

Photo

LM aicina domāt par surdotulku programmu ieviešanu citās izglītības iestādēs

11.10.2017

Perspektīvai surdotulku attīstībai būtu jārunā par šādu programmu ieviešanu citās izglītības iestādēs Latvijā.

Photo

Latvijā trūkst surdotulku - ausu nedzirdīgajiem

11.10.2017

Lai nedzirdīgie cilvēki spētu sazināties un pilnībā iekļauties sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams blakus cilvēks, kas spēj iztulkot zīmju valodu. Tas ir surdotulks, kurš nedzirdīgajiem cilvēkiem palīdz dažādās dzīves situācijās, piemēram, lai aizietu pie ārsta, uz banku, mācītos vai veiktu jebkādas darbības, kurās jākomunicējas ar dzirdīgo pasauli. Šobrīd nedzirdīgajiem sarežģījumus un neērtības komunikācijā rada, tas, ka Latvijā trūkst zīmju valodas tulku.

Photo

Par mums – TV Pirmajā Baltijas kanālā (video)

20.09.2017

20. septembra rīta ziņu programmā TV Pirmajā Baltijas kanālā viens no sižetiem sākās ar informāciju par Starptautisko nedzirdīgo dienu.

Photo

Nedzirdīgajiem savs sertificēts gids tulko ekskursijas zīmju valodā

08.08.2017

Laikrakstā “Latgales laiks” 2017. gada 4. jūlija numurā 4. lpp. ievietots raksts “Daugavpiliete vada ekskursijas nedzirdīgo zīmju valodā”. Skatiet šeit.

Photo

„Lai spēka pietiek visiem darbiem”

26.06.2017

Tāds vēlējums skanēja Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) Kuldīgas reģionālās biedrības 65. jubilejā. Turpmāk organizācijas priekšsēde būs Raimonda Tabaka.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas