Search form

WFD un EUD ziņas

22.02.2017

Demonstrācija: pieejamība? Rīcība! (video)

EUD publicējusi video, kurā aicina uz protestu pie Eiroparlamenta 6. martā pl. 12 – 15.

16.01.2017

Eiropas Nedzirdīgo savienība (EUD*) aicina darbā

EUD piedāvā iespēju strādāt Briselē, Beļģijā par EUD politikas virsnieka un izpilddirektora palīgu/asistentu, kurš ar dinamisku un motivētu darbu veicina EUD galveno politisko mērķu sasniegšanu.

28.12.2016

Ziņas un novēlējums no WFD

LNS epastā saņemts Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) elektroniskā izdevuma “WFD Newsletter” jaunākais – decembra numurs. Tā ievadā WFD prezidenta uzruna, aizvadot 2016. gadu.

03.10.2016

Starptautiskās tulkotāju dienas moto aicina apvienot pasauli

No Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) saņemta ziņa, ka Starptautiskā tulkotāju federācija (FIT) ar lepnumu paziņo par pasākumiem, atzīmējot Starptautisko tulkotāju dienu (30. 09) . Tai izvēlētā tēma 2016. gadam ir “Pasaules apvienošana” – "Connecting Worlds".

01.07.2016

EUD aicina stažēties Eiropas institūcijās (video)

Eiropas Nedzirdīgo savienība sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un Eiropas padomi organizē stažēšanās programmu no 2016. gada 12. septembra līdz 16. decembrim Briselē, Beļģijā, dažādās Eiropas institūcijās.

17.06.2016

EUD ģenerālajā asamblejā

Maijā Ševeningenā, Nīderlandē notika Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) ģenerālā asambleja (GA), kurā no LNS piedalījās LNS prezidents. Informē EDGARS VORSLOVS.

15.06.2016

Pirmoreiz! ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) Komitejā ievēlēts nedzirdīgs pārstāvis

No 14. līdz16. jūnijam Ņujorkā (ASV) notiek ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām dalībvalstu konferences 9. sesija. 2016. gada 31. decembrī beidzas pilnvaru termiņš Konvencijas par invalīdu tiesībām 9 uzraudzības Komitejas locekļiem.

27.05.2016

Par LNS prezidenta pieredzēto EUD

Kā zināms, no 19. līdz 22. maijam LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalījās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) rīkotajā seminārā „Inovācijas un labā prakse” un Ģenerālajā Asamblejā. Lūk, viņa iespaidi par pieredzēto.

19.05.2016

LNS prezidents pārstāv Latviju EUD Ģenerālajā asamblejā

No 19. līdz 22. maijam LNS prezidents Edgars Vorslovs piedalās Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) rīkotajā pasākumā Nīderlandē (Holandē).

06.05.2016

Pasaules nedzirdīgo federācija aicina piedalīties aptaujā – termiņš 13. maijs

No Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) saņemts aicinājums ikvienam piedalīties aptaujā, kuru rīko WFD sadarbībā ar Starptautisko vājdzirdīgo federāciju (IFHOH) sakarā ar jaunu projektu – uzsākto globālo pētījumu par esošo situāciju un iespējamiem nepieciešamiem uzlabojumiem “dzīvo notikumu“ tiešā tulkošanā uz vietas – piemēram, tādos lielākos saietos kā kongresi, konferences, sapulces, forumi, kā arī mācības, semināri, dažādas ceremonijas utt. Tostarp tas attiecas uz šādiem notikumiem arī Apvienoto nāciju organizācijā.

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas