Search form

20.12.2016

Drukāt

Kultūras un izglītojošie pasākumi 2017. gada janvārī


RĪGĀ

4., 11., 18., 25.01 pl. 16 Laikrakstu un žurnālu apskats

7.01 pl. 12 Eglīte bērniem

PĻAVIŅĀS

3.01 pl. 11 Avīžu koplasīšana

14.01 pl. 12 Tematiskais pasākums

19.01 pl. 11 Radošais darbs

24.01 pl. 11 Informācijas diena

 

VALMIERĀ

10., 17., 24., 31.01 pl. 15.30 Dejas un kustības

5.01 pl. 14 Pārrunas: Ko darīsim 2017. gadā

5.01 pl. 14.30 Lekcija: Der zināt par kafiju!

12.01 pl. 14 Video ar surdotulkojumu: Ko nezinām par Hitleru?

18.01 pl. 12 Kolektīvs apmeklējums - Jaunumi muzejos

19.01 pl. 14 Kartiņu izgatavošana

26.01 pl. 14 Atpūtas pasākums „Vienkārši būt kopā”

 

SMILTENĒ

5.01 pl. 12 Pārrunas

12.01 pl. 12 Nedzirdīgo ziņas

14.01 pl. 12 Atpūtai: „Svārku un īso bikšu stils uz mēles”

19.01 pl. 12 Lekcija

 

ALŪKSNĒ

6.01 pl. 12 Informācijas diena

10.01 pl. 12 Laikrakstu apskats

17.01 pl. 12 Informācijas diena

24.01 pl. 12 IK ”Soļos marš”

27.01 pl. 12 Atpūtai: „Svārku un īso bikšu stils uz mēles”

 

RĒZEKNĒ

10., 26.01 pl. 13 Avīžu un žurnālu koplasīšana „Sapratne”

12.01 pl. 13 Mutvārdu žurnāls „Gribam visu zināt”

17.01 pl. 13 Izziņas gājiens uz Latgales kultūrvēstures muzeju

19.01 pl. 12 Preses apskats „Sapratne”

24.01 pl. 13 Informācija „Vai tu zini, ka…?”

31.01 pl. 13 Pārrunas

 

DAUGAVPILĪ

3.01 pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats

5.01 pl. 13 IK „Nezinīši”

10.01 pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats

12.01 pl. 12 Uz muzeju „Vaska figūru izstāde”

17.01 pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats

19.01 pl. 13 Novusa spēle

24.01 pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats

26.01 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

 

KULDĪGĀ

4., 9., 23.01 pl. 18 Dejošana

5.01 pl. 12 Informatīvā diena

10.01 pl. 10 Sieviešu klubiņš

12., 19., 21.01 pl. 10 Vingrošana

16.01 pl. 14 Video pēcpusdiena „Kuldīgas RB biedri 2016.gadā”

20.01 pl. 12 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

27.01 pl. 12 Informatīvā diena: Ko 2017.gadā mums sola Ugunīgā Gaiļa gads?

 

VENTSPILĪ

3., 10., 17., 24.01 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats

5., 19., 26.01 pl. 11 Informācija

7.01 pl. 14 Tematisks pasākums „Zvaigžņu diena”

12.01 pl. 11 Medicīniskā informācija

14., 28.01 pl. 17 IK „Veselība”

21.01 pl. 15 Karnevāls

 

LIEPĀJĀ

3., 24.01 pl. 12 Pārrunas

3., 24.01 pl. 13 Laikrakstu un žurnālu apskats

5., 19.01 pl. 11 Kulinārijas nodarbība „Ievas virtuve”

10., 17., 31.01 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

12., 26.01 pl. 12 Rokdarbu nodarbība „Ko tu proti?”

17.01 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas