Search form

10.05.2013

Drukāt

Rīgā atvērts pirmais ziedojumu izdales punkts

Photo

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”, pilnveidojot pārtikas atbalsta sniegšanas veidus Rīgā, Tallinas ielā 81, atvērusi ziedojumu izdales punktu „Māja atbalstam”, kas kalpos par vietu, kur satikties palīdzības lūdzējam un ziedotājam, kurš vēlas atbalstīt nelaimē nonākušos.


Ziedojumu izdales punktā būs iespēja saņemt atbalstu ar pārtiku, apģērbu, apaviem un citām ikdienā nepieciešamajām lietām.
 
Palīdzība prioritāri tiks sniegta ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma (Ls 174) uz vienu ģimenes locekli un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās statusu. Iespēju robežās palīdzība tiks sniegta arī pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma uz vienu ģimenes locekli un ar Sociālā dienesta atteikumu piešķirt trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.
 
„Paēdušai Latvijai” un ziedojumu izdales punkta galvenais mērķis ir rūpēties par sociāli maz aizsargātākajiem sabiedrības locekļiem, kuri birokrātiskās un neelastīgās sociālās palīdzības un pabalstu sistēmas dēļ nevar saņemt atbalstu grūtā brīdī. Pārtikas paka kalpo par motivāciju nezaudēt cerību un turpināt strādāt vai meklēt darbu, maksāt nodokļus, audzināt bērnus par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un palīdzēt ģimenei uzlabot savus dzīves apstākļus.
 
Katrs palīdzības pieteikums tiks individuāli izvērtēts, lai palīdzība tiktu sniegta pēc iespējas efektīvāk un sasniegtu tās ģimenes un personas, kurām atbalsts ar pārtiku ir vitāli nepieciešams!
 
Lai saņemtu atbalstu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama Latvijas Samariešu apvienības mājas lapā: www.samariesi.lv sadaļā Paēdušai Latvijai. To var izdarīt gan elektroniski, anketu sūtot uz e-pastu: [email protected], gan ierodoties izdales punktā - Tallinas ielā 81, Rīgā, darba dienās no pl. 14 līdz 17, ziedojumu izdale no pl. 14 līdz 17.
 
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības realizēta atbalsta programma trūkumā nonākušajām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem, nodrošinot ar ikdienā nepieciešamo pārtikas daudzumu.
 
2012. gadā pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” izdalīja 11 891 pārtikas paku, sniedzot atbalstu 48 745 cilvēkiem. Projektam saziedoti 18 167,87 LVL un 23 818, 75 LVL pārtikas ziedojumos.
 
 
Sagatavoja: Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas