Search form

27.08.2012

Drukāt

Pensiju likuma grozījumi, kas jau stājušies spēkā 


Photo

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka būtiskākās izmaiņas, kas skar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, sāk darboties 2014. gadā, taču vairāki likuma "Par valsts pensijām" grozījumi stājušies spēkā jau tagad – no 2012. gada 18. jūlija.Vecākiem un aizbildņiem
Likuma grozījumos ir precizēts personu loks, kam ir tiesības doties pensijā ar atvieglotiem noteikumiem:
• līdz šim likums paredzēja piecus gadus agrāku pensionēšanās iespēju vecākiem, kuri līdz astoņu gadu vecumam ir aprūpējuši piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu. Tagad likumā ir precizēts, ka šādas tiesības ir ne vien abiem bērna vecākiem (gan tēvam, gan mātei), bet arī aizbildnim;
• likuma grozījumi precizē, ka šiem vecākiem vismaz astoņus gadus (mainīts iepriekšējais likuma formulējums – līdz astoņu gadu vecumam) līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ir jābūt aprūpējušiem piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kas šajā laikā ir  atzīts par invalīdu;
no 30 līdz 25 gadiem samazināts arī nepieciešamais apdrošināšanas stāžs, lai dotos pensijā ar atvieglotiem noteikumiem. Tagad cilvēki var pretendēt uz pensiju, ja viņiem ir 25 gadu apdrošināšanas stāžs.

Kaitīgos darbos strādājošajiem
Grozījumi likumā skar arī cilvēkus, kuri līdz 1995. gada 31. decembrim ir strādājuši sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darbos. Tie paredz tiesības pieprasīt vecuma pensiju divus gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas. Pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdrošināšanas stāžs šajā gadījumā ir 25 gadi, no kuriem vismaz ceturtā daļa (līdz 1995. gada 31. decembrim) ir nostrādāta kaitīgos vai smagos darbos. Sievietes, kuras strādājušas darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem, minētās izmaiņas pagaidām neskar, šobrīd tās attiecas tikai uz vīriešiem.

Dienests

PSRS armijā un stāžs
Likuma grozījumi precizē nosacījumu par obligātā karadienesta (līdz 1991. gadam) ieskaitīšanu stāžā Latvijas pilsoņiem. Līdz šim stāžā ieskaitīja tikai dienesta gadus bijušās PSRS teritorijā, bet neņēma vērā dienestu PSRS Bruņotajos spēkos ārpus PSRS teritorijas (citās valstīs). Tagad arī dienests, piemēram, Vācijā, Ungārijā vai Afganistānā tiks ieskaitīts stāžā.

Algotie pagaidu darbi un stāžs
Turpmāk cilvēku apdrošināšanas stāžā ieskaitīs arī laiku, kad veikti algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Apdrošināšanas iemaksas par viņiem kopš 2012. gada sākuma  veiktas no valsts budžeta.

Invaliditātes pensija
Likuma grozījumi paredz, ka tiesību uz invaliditātes pensiju nav, ja cilvēkam  piešķirta citas valsts vecuma pensija pirms Latvijā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. Piemērojot šo likuma normu, tiks ievēroti ES regulu un starptautisko līgumu nosacījumi.

Pensija  un

atlīdzība aizbildnim
Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu turpmāk nemaksās vienlaikus ar apgādnieka zaudējuma pensiju. Ja apgādnieka zaudējuma pensija tiek piešķirta par laiku, kad izmaksāts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, tad pensiju samazina par saņemtā pabalsta summu un par šo laiku cilvēkam izmaksā tikai summas starpību.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas