Search form

21.02.2014

Drukāt

Paziņojums par tirgus cenu izpēti „ Surdotehnikas preču piegāde”


1. Uzaicinājuma informācija
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu surdotehnikas preču piegādei.
 
2. Tirgus cenu izpētes mērķis
Noskaidrot plānoto preču tirgus cenu piedāvājumu pirms iepirkuma veikšanas.
 
3. Tirgus cenu izpētes rezultāts
Organizēts iepirkums Publisko iepirkuma likuma ietvaros.
 
4.  Informācija par Pasūtītāju
Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083;
Reģistrācijas Nr. LV40008000615
Tālrunis: 67451947; 29333028
Bankas rekvizīti: Valsts kase;
Konta Nr.: LV48TREL9185276004000
 
5. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTO LĪGUMU
 
5.1 Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir surdotehnikas preču (komunikācijas, informācijas un signalizēšanas palīglīdzekļi) – gaismas indikatoru, savienotājvienības radio un televīzijas uztvērēju (induktīvās spoles), laikrāžu ar vibrozvanu piegāde
 
5.2 Preču CPV kods
Galvenais CPV kods: 33180000-5  (Funkcionāls atbalsts).

Preču nosaukums

Papildus CPV kods:

Gaismas indikatori

31521310-0 – Brīdinājuma gaismas

Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērēji (induktīvās spoles)

32343100-0 – Skaņas frekvences pastiprinātāji

Laikrāži ar vibrozvanu

39254100-8 Pulksteņi.

5.3 Plānotais līguma izpildes termiņs:  prognozējoši 8 mēneši  (no līguma noslēgšanas līdz 2014. gada 30. decembrim)
5.4 Līguma izpildes vieta: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV – 1083, NUTS kods: LV006  (Rīgas teritorija)
 
5.5 Cita informācija
Piedāvātai cenai jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083.
Piedāvājuma cenu pakalpojumam jānorāda  EUR, bez PVN.
 
Cenu piedāvājumu (1. pielikums skat. šeit) var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: [email protected]  līdz 03.03.2014
 
 
Aija Sannikova 
LNS Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas