Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo
Photo

LNS pārstāves sniedz interviju “Domskaja plošķadj” (video)

25.10.2019

Nedzirdīgo dienā, 29. septembrī, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Starptautisko nedzirdīgo dienu, Latvijas radio 4 raidījums krievu valodā “Domskaja plošķadj” (Doma laukums) uzaicināja uz sarunu LNS prezidenti Sandru Gerenovsku, viceprezidenti Inesi Immuri, bet tulka lomā šoreiz iejutās Lilita Janševska, kura arī pati piedalījās sarunā.

Photo
Photo

Tēlnieci Aneli Baluli pieminot

16.08.2019

Jūnija sākumā Gārsenes pilī pulcējāmies pasākumā, lai 110 gadu jubilejā godinātu divas vietējās mākslinieces – gleznotāju Irmu Vīksni un tēlnieci Aneli Baluli – kaimiņienes, kuras šķīra Bērzupīte starp Gārsenes un Prodes pagastu.

Photo

Surdotulce Elza Volonte — dziedošais tilts starp skaņu un klusuma pasauli

08.04.2019

Emocionālo zīmju valodas tulci Elzu Volonti daudzi skatītāji TV ekrānā redz nereti, bet īpaši viņa pamanāma ikgadējā konkursā Supernova, kurā Latvija izvēlas savu Eirovīzijas dziesmu. Elza dziesmas tajā nevis vienkārši iztulko zīmju valodā nedzirdīgajiem, bet burtiski izdzied ar visu ķermeni.

Photo

Trīs nedzirdīgu bērnu dzirdīgo vecāku stāsti. Rūdījums, kauns, grūtības sarunāties

04.02.2019

Nedzirdīgu bērnu dzirdīgie vecāki bieži pilnībā neapgūst zīmju valodu, kas nozīmē, ka viņiem ir grūtības pilnvērtīgi sarunāties ar bērniem. Nedzirdīgie bērni arī rūdās sabiedrībā, kurā bieži saskaras ar neiecietību vai pat tuvinieku kaunu par sevi. Lai skaidrotu šo, kā arī uzzinātu citas nedzirdīgo sabiedrības daļas problēmas, Latvijas Radio sarunājās ar dzirdīgu vecāku nedzirdīgiem bērniem, dzirdīgu māti un ģimeni, kurā dzirdīgiem vecākiem aug nedzirdīga meita.

Photo
Photo

LTV1 Ceturtā studija – par Inesi Immuri

07.12.2018

LNS biedru saimē Inese Immure ir labi pazīstama kā LNS viceprezidente un LNS Surdotehniskās palīdzības centra valdes priekšsēdētāja, daudzu aktivitāšu rosinātāja un vadītāja gan darbā, gan sabiedriskajā jomā.

Photo

Nedzirdīgo bērni: tulki saviem vecākiem ar zaudētu bērnību

26.11.2018

Pieaugušo pasaule ir strauja un reizēm arī ļoti nesaprotama. Ikdienā ir jākārto ļoti daudz un dažādu lietu. Jāiet pie friziera, ārsta, jāizsauc santehniķis. Var būt tiesas prāvas vai šķiršanās. Parasti šos jautājumus risina sarunājoties, tomēr cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kuru bērni šajā pasaulē nākuši dzirdīgi, izmanto savas atvases, lai tulkotu visdažādākās situācijas. Kā ir būt nedzirdīgu vecāku dzirdīgajam bērnam, vecāku ausīm un logam uz pasauli, kurā cilvēki komunicē lietojot balsi? Vai bērniem ir jābūt vecāku dzīves starpniekiem un jāzina viss par savu vecāku dzīvēm? Par to Latvijas Radio sarunājās ar četrām dzirdīgām sievietēm – nedzirdīgu vecāku meitām – Brigitu Lazdu, Lauru Zeltiņu, Anželiku Bruži un Rotu Gulbi.

Photo

Nedzirdīgo savienība rosina zīmju valodu noteikt par vienu no mācību valodām

13.04.2018

Nedzirdīgo savienība rosina deputātus Izglītības likumā kā vienu no mācību procesa valodām iekļaut arī zīmju valodu. Šādas izmaiņas savienība rosināja līdz ar citiem grozījumiem, kas saistīti ar pāreju uz izglītību latviešu valodā. Atbildīgajai ministrijai uzdots šo jautājumu atsevišķi pārrunāt ar Nedzirdīgo savienību. Saeimas komisijā arī izskanēja, ka bieži vien pedagogiem, kas strādā ar nedzirdīgiem bērniem, nav pietiekamu zīmju valodas zināšanu un skolās trūkst surdotulku.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas