Search form

26.08.2014

Drukāt

Tirgus izpēte par viesnīcas pakalpojumu


 

 

Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr. LV40008000615, Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083, veic tirgus izpēti par viesnīcas pakalpojumu, kas ietver viesu izmitināšanas pakalpojumu, telpu (ar aprīkojumu) nomas pakalpojumu un pasākuma tehnisko nodrošinājumu (tulkojuma nodrošinājumu), pasākuma dalībnieku ēdināšanu
 
Tirgus iedāvājumu nosūtīt uz e-pastu: [email protected] vai [email protected] līdz 2014.gada 28.augusta plkst.15.00. Kontaktinformācija: tel.+371 29 333 028
 
Tirgus izpētes priekšmeta apraksts
1. Viesnīcas pakalpojums,  kas ietver viesu izmitināšanas pakalpojumu, telpu (ar aprīkojumu) nomas pakalpojumu un pasākuma tehnisko nodrošinājumu (tulkojuma nodrošinājumu), pasākuma dalībnieku ēdināšanu veido vienotu piedāvājumu un nav nodalāms (turpmāk - Komplekss pakalpojums)
2. Ja pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt kādu no pozīcijām, pie cenu piedāvājuma norāda: nepiedāvā.
3. Kompleksa pakalpojuma periods: 2015.gada 14.maijs - 2015.gada 17.maijs.

Pielikumā: Pakalpojuma piedāvātāja dokumentācija


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas