Search form

28.11.2014

Drukāt

Paziņojums par tirgus cenu izpēti „LNS laikraksta „Kopsolī” iespiešana 2015. gadā”


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk –LNS) , Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu laikraksta „Kopsolī” izdošanai 2015. gadā.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Ja tirgus cenu piedāvājums nepārsniegs 4000.00 EUR, tad LNS, pamatojoties uz sniegto tirgus cenu piedāvājumu, noslēgts līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu par pakalpojumu.

3. Informācija par plānoto līgumu:

1) iepirkuma priekšmets ir LNS laikraksta „Kopsolī” iespiešanas pakalpojums (bez maketēšanas) 2015. gadā un piegāde Rīgā, Elvīras 19, LV- 1083, LNS birojā;
2) pakalpojuma CPV kods: 79823000-9 (Iespiešanas un piegādes pakalpojumi). Pakalpojumu kategorija: 15.kategorija;
3) līguma izpildes periods: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.decembrim;
4) piedāvātai cenai jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma cena iekļauj arī tipogrāfiski iespiestā laikraksta piegādi uz Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083.

4. Informācija par sniedzamo pakalpojumu:

1) Pakalpojuma rezultātā tiek iespiests izdevums ar šādiem parametriem:

o izmērs: A4, apjoms - līdz 16 lpp.;
o druka: druka: 4+4;
o izdevuma papīrs: 80 gr/Offset;
o tirāža: līdz 500 eksemplāri mēnesī.

2) Laikraksta iespiešanas un piegādes periodiskums: reizi mēnesī
3) Izdevumu pakalpojumu skaits kopā - 12 izdevumi;
4) Laikraksta iespiešanas termiņš: 2 – 3 darba dienas.
5) Laikraksta piegādes termiņš Pasūtītājam – ne vairāk kā 3 darba dienas.
 

5. Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 15.decembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi „LNS LAIKRAKSTA „KOPSOLĪ” IESPIEŠANA 2015.GADĀ”

Pielikumā: 1. pielikums- Piedāvājums (forma);
                    2. pielikums – Līguma projekts
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas