Search form

02.12.2014

Drukāt

Atbilde uz 1. pretendenta jautājumu biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkumā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem”, iepirkuma identifikācijas Nr.: LNS 2014/6


1. jautājums:

„Vēlamies precizēt, vai atklāta konkursa „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem” ID Nr. LNS 2014/6 nolikuma 1.pielikuma Tehniskā specifikācija 2.2.3.punktā ir jāaizpilda tikai 3.kolonna ar finansēm, vai nekur nav jānorāda dzirdes aparātu modeļi.”

Atbilde:

Saskaņā ar Nolikuma Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 2.2.3.punkta prasībām pretendentam jānorāda pakalpojuma cena, aizpildot tabulas 3.kolonnu:

Pasūtītāja prasības/ Pretendenta piedāvājums
Pretendenta finanšu piedāvājums
1
2
3
Nosaukums
Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības
(Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta)
(Norāda pretendents)
Pakalpojuma cena katrā grupā, euro, bez PVN:

Ik vērš uzmanību, ka noslēdzot līgumu ar uzvarējušo pretendentu/-iem līguma 6.1.1. punktā tiks norādīts pakalpojumā izsniedzamais modelis.

IK 02.12.2014. Protokols Nr.2
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas