Search form

05.12.2014

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde 2015. gadā”


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), Reģ. Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu surdotehnisko palīglīdzekļu piegādei 2015. gadā.

Tirgus cenu izpētes mērķis ir noskaidrot plānoto preču tirgus cenu piedāvājumu pirms iepirkuma veikšanas Publisko iepirkuma likuma ietvaros.

Plānotā iepirkuma priekšmets ir surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde 2015. gadā:

Cenu piedāvājumu (1. pielikums) var iesniegt nosūtot uz e-pastu: [email protected] līdz 15.12.2014

Pielikumā:

1. pielikums - TIRGUS CENU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
2. pielikums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas