Search form

19.12.2014

Drukāt

Tirgus cenu izpētes rezultāti „LNS laikraksta „Kopsolī” iespiešana 2015. gadā”


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk –LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083, paziņo, ka pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem paziņo, ka zemāko cenu tirgus izpētē piedāvājumam par LNS laikraksta „Kopsolī” iespiešanas pakalpojumu (bez maketēšanas) 2015. gadā un piegādi Rīgā, Elvīras 19, LV- 1083, LNS birojā (pakalpojuma CPV kods: 79823000-9 (Iespiešanas un piegādes pakalpojumi); pakalpojumu kategorija: 15.kategorija) iesniedza SIA „Zelta rudens PRINTING”, reģistrācijas numurs LV 40103645998.

Lēmums: slēgt līgumu par LNS laikraksta „Kopsolī” iespiešanas pakalpojumu (bez maketēšanas) 2015. gadā un piegādi Rīgā, Elvīras 19, LV- 1083, LNS birojā ar SIA „Gutenbergs druka”; Reģ.Nr.40103675437, ar kopējo līgumcenu EUR 3000.00 (trīs tūkstoši divdesmit četri euro un nulle centi) bez PVN.

Pasūtītājs informē, ka 15.12.2014. lēmums par līguma slēgšanu ar SIA „Zelta rudens PRINTING”, reģistrācijas numurs LV 40103645998, atcelts, jo saņemts saimnieciski izdevīgāks piedāvājums.

Kopējais tirgus izpētē iesniegto piedāvājumu skaits: 5

LNS Iepirkumu un projektu nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas