Search form

18.02.2015

Drukāt

Par atklāta konkursa „Surdotehnikas piegāde 2015.gadam”, ID Nr. LNS 2015/1 rezultātiem iepirkuma 1.daļā, 3.daļā


 

Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2015. gada 18.februāra lēmumu (protokols Nr.3) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka atklāta konkursa „Surdotehnikas piegāde 2015.gadam”, ID Nr. LNS 2015/1 1. daļā un 3.daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo šajās daļās nav iesniegti piedāvājumi.

Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 32. panta otrās daļas 3) punktu informē, ka Jums ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL 83. panta otrās daļas 1. un 2. punkta noteikumiem PIL 83. panta otrās daļas noteiktajos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas