Search form

23.03.2015

Drukāt

Atbildes uz iepirkumā „Objekta Rīgā, Elvīras ielā 19 jauna ieejas mezgla izbūve, ventilācijas šahtu nojaukšana” , ID Nr. LNS 2015/2 uzdotiem jautājumiem


Iepirkumu komisija norāda, ka pretendentiem iepirkumā ir pieejams pilns tehniskā projekta elektronisks variants, uz tā pamata jāsagatavo tehniskais piedāvājums.

Iepirkumā nav paredzētas atbildes uz jautājumiem, tomēr ņemot jautājuma būtību, norādām, ka:

1.jautājums.

Norādiet lūdzu pilnu tehnisko specifikāciju kas attiecās uz Pozīciju nr.8 - Metāla kāpņu izgatavošana ? ( materiāli šķērsgriezums, noslodze, materiāla apstrāde, margu izpildījums, kurš katrā plānā iezīmēts savādāk – vienā horizonāli, bet otrā vertikāli)

Atbilde: Kāpņu un margu rasējumi tehniskajā projektā ir doti skiču veidā. Pretendentam ir jāpiedāvā to izcenojums, ņemot vērā tehniskajā projektā pieejamo informāciju, kā arī savu tiešo piedāvājumu, kas nodrošina projektā minētās prasības. Kāpņu un margu detalizācija notiks izpildot līgumu.

2.jautājums.

Norādiet lūdzu pilnu tehnisko specifikāciju kas attiecās uz Pozīciju nr.13 – Margas izgatavošana ? ( materiāli šķērsgriezums, materiāla apstrāde, margu izpildījums, kurš katrā plānā iezīmēts savādāk – vienā horizonāli, bet otrā vertikāli)

Atbilde: Margu rasējumi tehniskajā projektā ir doti skiču veidā. Pretendentam ir jāpiedāvā to izcenojums, ņemot vērā tehniskajā projektā pieejamo informāciju, kā arī savu tiešo piedāvājumu, kas nodrošina projektā minētās prasības. Kāpņu un margu detalizācija notiks izpildot līgumu.

3.jautājums.

Norādiet lūdzu pilnu tehnisko specifikāciju kas attiecās uz Pozīciju nr.14 – Alumīnija durvju bloks ? - ( Profila tips, stikla pakešu specifikācija, durvju mehānisma specifikācija)

Atbilde: Piedāvājums jābalsta uz Tehniskajā projektā pieejamo informāciju un Būvnoteikumiem. Paskaidrojam, ka durvīm jāatveras manuāli. To darbībai nepieciešama magnētiskā atslēga un domofons, ir paredzēts 5 kameru profils un stikla pakete.

4./5. jautājums.

Norādiet lūdzu pilnu tehnisko specifikāciju kas attiecās uz Pozīciju nr.16 – Lifta montāža ? ( Platformas, celtspēja, piekļuve būs uz automātiku vai vērsies mehāniski). Norādiet lūdzu pilnu tehnisko specifikāciju kas attiecās uz Pozīciju nr.21 – Durvju atvēršanās devēvs ? ( automātiska vai parasts, cik jaudīgs)?

Atbilde: Piedāvājums jābalsta uz Tehniskajā projektā pieejamo informāciju par lifta izmēriem un platformu (projekta pielikuma daļa). Sagatavojot piedāvājumu var balstīties uz SIA ROL Automatik vai ekvivalenta, kas atbilst Tehniskā projekta nosacījumiem, raksturojumu/ specifikāciju.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas