Search form

27.03.2015

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID Nr. LNS 2015/3, izsludināšanu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā


Iepirkuma „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID Nr. LNS 2015/3, nolikums un pielikumi 

2. pielikums - Pieteikuma forma 

Nolikuma 4. pielikums 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas