Search form

14.04.2015

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros”, ID Nr. LNS 2015/6, izsludināšanu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā


Iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros” nolikums un pielikumi 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas