Search form

22.04.2015

Drukāt

Paziņojums par tirgus izpēti „„APRĪKOJUMA NOMA” projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros” ID Nr. LNS 2015/6


TIRGUS IZPĒTE “APRĪKOJUMA NOMA”
projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros””ID Nr. LNS 2015/6

 
1. Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr. LV40008000615, Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083, veic tirgus izpēti par aprīkojuma nomu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” LNS projekta „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, turpmāk – Projekts, ietvaros.
 
Tirgus piedāvājumu jānosūtauz e-pastu: [email protected] vai faksu: +371 67470444, līdz 2015. gada 30. aprīlim. Kontaktinformācija: tel.+371 25155419
 
2. Tirgus izpētes priekšmets ir aprīkojuma noma. 

Aprīkojuma noma ietver šādus nomas priekšmetus:

1) projektora, ekrāna (lielformāta – ne mazāk kā 3000 x 1800), datora nomu -1 komplekts;

2) apskaņošanas tehnikas noma (divi mikrafoni, skaņas pastiprināšanas sistēma)- 1 komplekts.

 

3. Pretendentam jānodrošina visu nomas priekšmetu piegāde, uzstādīšana un to sagatavošana darba kārtībā 2015. gada 16. maijā Rīgā, Kandavas ielā 27, pasūtītāja norādītā vietā, laikā no plkst.10.00 līdz plkst. 22.00. Transporta izdevumi nomas priekšmetu piegādei un aizvešanai, kā arī to sagatavošana darbam, ir pretendenta izdevumi.

4. Tirgus izpētes rezultātā pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās pilnu aprīkojuma nomu par zemāko cenu.

5.   Samaksa par aprīkojuma nomu tiks veikta 10 darba dienu laikā pēc līguma izpildes.

 

Piedāvājums:

Informācija par pakalpojuma piedāvātāju (aizpilda):

    Juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese:

    Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, kontaktelefons):

Piedāvājuma cena (bez PVN, par visu apjomu; ar diviem cipariem aiz komata).

 
 
 
 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas