Search form

22.04.2015

Drukāt

Paziņojums par tirgus izpēte “ZĪMJU VALODAS TULKU PAKALPOJUMS” projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros


TIRGUS IZPĒTE “ZĪMJU VALODAS TULKU PAKALPOJUMS”

projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros

 

1.      Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr. LV40008000615, Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083, veic tirgus izpēti par aprīkojuma nomu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” LNS projekta „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, turpmāk – Projekts, ietvaros.

Tirgus piedāvājumu jānosūta uz e-pastu: [email protected] vai faksu: +371 67470444, līdz 2015. gada 30. aprīlim. Kontaktinformācija: tel.+371 25155419

2.      Tirgus izpētes priekšmets ir zīmju valodas tulku pakalpojums (latviešu zīmju valoda).

Zīmju valodas tulku pakalpojums ietver:

1)      semināra un atklātās diskusijas „Iekļaujošais darba tirgus” norises tulkošanu no balss valodas latviešu zīmju valodā un no zīmju valodas balss latviešu valodā, un komunikācijas nodrošināšana projekta mērķgrupai latviešu zīmju valodā;  pakalpojuma datums: 2015. gada 15. maijs, laiks - no plkst. 10.00 līdz 18.00, vieta - Rīgas teritorija (pakalpojuma tiešā vieta tiks precizēta noslēdzot līgumu);

2)      tulkošanu no balss valodas latviešu zīmju valodā un no zīmju valodas balss latviešu valodā kompetenču grupu darba par tematu „Nedzirdīgu personu nodarbinātība nākotnē, un komunikācijas nodrošināšana projekta mērķgrupai latviešu zīmju valodā. Pieejas, rīcība, soļi.” laikā 2015. gada 16. maijā, laiks - no plkst. 16.00 līdz 22.00, vieta - Rīgā, Kandavas ielā 27.

3.      Prasības pretendentam:

1)      pieredze pakalpojuma sniegšanā vismaz vienā pasākumā vai projektā;

2)      zīmju valodas tulka prasmes apliecinošs dokuments (sertifikāts vai izglītību apliecinošs dokuments vai cits).

4.      Tirgus izpētes rezultātā pasūtītājs slēgs līgumu ar 2 pretendentiem, kuri piedāvās zemāko cenu par 1 (vienu) pakalpojuma stundu.

Kopā pakalpojums ietver 14 stundas vienam pakalpojuma sniedzējam.

5. Samaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 darba dienu laikā pēc līguma izpildes.

Pretendenta piedāvājums ietver visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas.

 

Piedāvājums:

Informācija par pakalpojuma piedāvātāju (aizpilda):

1)      Juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/

vai

Privātpersonām - vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija (e-pasts, kontaktelefons):

2)      Juridiskām personām - kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, kontaktelefons):

3)      Tiešā pakalpojumu sniedzēja vārds, uzvārds:

4)      Papildus jāiesniedz:

- tiešā pakalpojumu sniedzēja CV, kurā norādīta pieredze pakalpojuma sniegšanā vismaz vienā pasākumā vai projektā;

- zīmju valodas tulka prasmes apliecinošs dokuments (sertifikāts vai izglītību apliecinošs dokuments vai cits) (kopija).

 

Piedāvājuma cena par 1 (vienu) pakalpojuma stundu (bez PVN, par visu apjomu; ar diviem cipariem aiz komata)


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas