Search form

20.05.2015

Drukāt

Lēmums iepirkuma „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2015. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/5, 1.daļā


Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.panta 3. daļu un 4. daļu regulējumu un iepirkuma Nolikuma prasībām,  iepirkuma „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2015. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/5 piedāvājumu atvēršanas rezultātiem.

NOLEMJ:

1. Izbeigt iepirkumu „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2015. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/5 iepirkuma 1.daļā bez rezultāta, jo šajās daļās nav iesniegti piedāvājumu.

 

Protokols Nr.2, 19.05.2015.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas