Search form

16.09.2015

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma "Viesnīcas un ēdināšanas Pakalpojumi - 2015", ID Nr. LNS 2015/8 uzsākšanu

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu


Iepirkuma "Viesnīcas un ēdināšanas Pakalpojumi- 2015", ID Nr. LNS 2015/8, nolikums un pielikumi


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas