Search form

28.09.2015

Drukāt

Lēmums par iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi - 2015”, ID Nr. LNS 2015/8 rezultātiem iepirkuma 1.daļā un 2.daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2015. gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.2) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka iepirkums „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi - 2015”, ID Nr. LNS 2015/8 iepirkuma 1.daļā un 2. daļā tiek izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumu.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas