Search form

16.12.2015

Drukāt

Par atklāta konkursa „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/9 rezultātiem iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5. daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz atklāta konkursa „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/9, turpmāk Konkurss, iepirkuma komisijas 2015. gada 15. decembra LĒMUMU  (protokols Nr.4) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka atklāts konkurss „SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE 2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/9, izbeigts bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5. daļā sakarā ar to, ka neviens pretendents neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Pretendentiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas pirmo un otro punktu, ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem:

1)      10 dienu laikā pēc dienas, kad Iepirkumu komisijas Lēmums ir nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodots personiski;
        vai
2)      15 dienu laikā pēc dienas, kad Iepirkumu komisijas Lēmums ir nosūtīts pa pastu.

 

 

 

LNS Iepirkuma komisija


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas