Search form

21.11.2016

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6 uzsākšanu


Iepirkuma "“3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/6 nolikums

Pielikumi:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija un Pretendenta Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma 

2.pielikums - Pretendenta pieteikums


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas