Search form

05.12.2016

Drukāt

Atbilde uz pretendenta jautājumu atklātā konkursā „DZIRDES APARĀTU PIEGĀDE 2017.- 2019. GADAM” iepirkuma ID Nr. LNS 2016/5


Jautājums:

“1. kas ir domāts ar pozīciju: Barošanas elements (6 gab.)? Kāda veida un tipa baterijas? Vai tiešām 6.gab un nevis vairāk/mazāk?

2. viens no punktiem ir: drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58). Mūsu piedāvājumā ir - dzirdes aparāti, kas ir ūdensizturīgi (Namo), bet nevar izpildīt prasību IP pakāpē.
Tie ir elektroniskie izstrādājumi, un to nevar izmantot, kad klienti peld, vai mazgājas. Vai varam iesniegt citu
apliecinošu dokumentu par putekļiem / ūdensizturību, jo visai produkcijai ir CE sertifikāts un ISO atbilsība?

3. kas ir domāts ar punktu: Savienojamība ar TV. Mobilo telefonu, DAI, FM sistēmām? Kā tas notiek praktiski?”

 

Atbilde:

1. Iepirkumu komisija paskaidro, ka Pretendenta piedāvājumam jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītām minimālajām Tehniskās specifikācijas prasībām. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto (atbildes 1 punkts), Pretendentam tehniskās specifikācijas piedāvājumā (Nolikuma 4.pielikums) būtu jāparedz arī vismaz 6 (sešu) barošanas elementu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums, 4.aile). Baterijas tips atkarīgs no konkrēta dzirdes aparāta - barošanas elementa veidam jāatbilst attiecīgajam piedāvātajam dzirdes aparāta modelim (jānodrošina tā darbība).

3. Prasības dzirdes aparātiem “Drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58)” vai attiecīgi “Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58)” izriet no Pasūtītāja noteiktām minimālām tehniskās specifikācijas prasībām. Šo prasību izpilde jāapliecina ar jebkādiem Pretendentam pieejamiem dokumentiem (kopijām), piemēram ražotāja preces tehniskiem dokumentiem vai citiem dokumentiem (izdrukām no mājaslapas u.c.). Pretendents var iesniegt jebkādus pierādījumus.

4. Prasības dzirdes aparātu savienojamībai (savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI (DAI-Direct Audio Input; iespēja dzirdes aparātus savienot ar TV, mikrofonu un citām ierīcēm), FM sistēmām) izriet no Pasūtītāja noteiktām minimālām tehniskās specifikācijas prasībām. Šo prasību izpilde jāapliecina ar jebkādiem Pretendentam pieejamiem dokumentiem (kopijām), piemēram ražotāja preces tehniskiem dokumentiem vai citiem dokumentiem (izdrukām no mājaslapas u.c.). Pretendents var iesniegt jebkādus pierādījumus. Dzirdes aparātu savienojamība tiek nodrošināta ar telekoila vai T-cilpas funkciju.

 

Atbilde apstiprināta ar 05.12.2016. IK protokolu Nr.3


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas