Search form

06.03.2017

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma PIL 9.panta kārtībā uzsākšanu "Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi" ID Nr. LNS 2017/1


Iepirkuma “Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”, ID Nr. LNS 2017/1 nolikums

Pielikumi:

1. pielikums - Pretendenta pieteikums

3. pielikums - Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas