Search form

16.03.2017

Drukāt

Paziņojums par tirgus izpēti "ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI -1"

Photo


TIRGUS IZPĒTE “ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI -1 (kafijas pauzes)” UN PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansētā LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” līguma identifikācijas Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/016/04, 2. aktivitāte 1. posms, ietvaros

1. Pasūtītājs

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk - LNS), reģ. Nr. LV4000800615,
Juridiskā adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV – 1083, Tālrunis: +371 26278525; Fakss: +371 67470444
Bankas rekvizīti: Valsts Kase; kods: TRELLV22; konts: Nr. LV19TREL990527601500B

2. Piedāvājumu jāiesniedz:

pa e-pastu: [email protected]; vai personīgi atteicīgajā LNS reģionālajā biedrībā (skat.informāciju zemāk); vai Rīgā: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV – 1083, 3. stāvā, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00; kontakpersonai Karīnai Pavlovai.

3. Piedāvājumu iesniegšana: ne vēlāk kā 3-5 darba dienas pirms pakalpojuma sniegšanas.

4. Ierobežojumi: izmaksas uz 1 personu nevar būt lielākas par 2.00 euro ar PVN

 

Pielikums: Tehniskā specifikācija un pretendenta piedāvājuma forma 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas