Search form

04.11.2017

Drukāt

Apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojuma tirgus cenu izpēte

Photo


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojumam projekta „Starp divām saulēm cilvēks mirdz”, kas tiek realizēts 20.10.2017. Līguma Nr. DL-17-364-lī ietvaros, turpmāk – Projekts, Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās zemākās cenas pakalpojumu par visu apjomu.

3. Informācija par plānoto līgumu

Iepirkuma priekšmets ir ēdināšanas CPV kods: 48952000-6 (Publiskās apskaņošanas sistēmas), 79952000-2 (Pasākumu organizēšanas pakalpojumi).

4. Pakalpojuma apraksts.

Pakalpojums jāsniedz Kandavas ielā 27, Rīgā, 2017. gada 21. decembrī.

Pretendentam ar saviem materiāli tehniskiem līdzekļiem jānodrošina:

1) ar saviem materiāli tehniskiem līdzekļiem: svētku pasākuma apskaņošana un apgaismošana;
2) prezentāciju un video materiālu demonstrēšana, saskaņā ar pasākuma scenāriju;
3) ar saviem materiāli tehniskiem līdzekļiem jānodrošina muzikālais pavadījums, saskaņā ar pasākuma scenāriju;
4) 2 mikrafoni, skaņas pastiprinātāji.
5) amatiermāksliku uzstāšanās nepieciešamās fona mūzikas atskaņošana, saskaņā ar pasākuma scenāriju;

5. Pakalpojuma detalizācija (pakalpojuma sniegšanas laiks, veids u.c.) notiks pēc līguma noslēgšanas. Pasākuma norise 2017. gada 21. decembrī no plkst.14.00 līdz 22.00. Pretendentam laikus jāatved, jāuzstāda tehnika un tā jāaizved.

6. Pasūtītājs nodrošinās galdus, projektoru, pieslēgumu elektrībai (ja nepieciešams) un nepieciešamo tehnikas izvietošanai.

Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2017. gada 11. decembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojumi”. Kontakttelefons uzziņām: 251 55 419

7. Piedāvājuma forma: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:

 
Pakalpojuma cena par apjomu, euro, ar PVN 
Kontaktpersona (vārds un uzvārds, amats): 
Kontakttelefons, e-pasts:  

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas