Search form

26.02.2018

Drukāt

Tirgus izpēte “Surdotehnisko palīglīdzekļu iegāde”, ID TI -2018/SPS/1


1.      Vispārīgā informācija

1)             Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģ. r.40008000615, juridiskā adrese: Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083;

2)             Līgumslēdzējs: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr.40003276127, juridiskā adrese: Elvīras ielā 19 k-1, Rīgā, LV-1083

2.      Tirgus izpētes rezultāts un iepirkuma priekšmets (-i)

2.1.       Tirgus izpētes rezultātā plānots noslēgt preču piegādes 2018. gadam līgumu/us ar pretendentu/iem, kurš/-i tirgus izpētē piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (ņemot vērā tikai cenu) katrā grupā, ja līgumumcenu kopsumma nepārsniegts Publisko iepirkumu likumā noteikto robežsummu.

2.2.       Pretendents ir tiesīgs sniegt piedāvājumu vienai precei vai vairākām. Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai (prognozējoši – līdz 30.04.2018.). Līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 1. novembrim. Preču piegādes termiņš – 10 darba dienas no pasūtīšanas dienas.

3.      Piegādātājiem piedāvājums jāsniedz līdz 2018. gada 06. martam pa e-pastu: [email protected]ar norādi: ID TI -2018/SPS/1, aizpildot šīs tirgus izpētes formas attiecināmās sadaļas. Ja kādā no sadaļām informācija netiek iesniegta – jāieraksta: nav attiecināms ( vai n/a). 

4.      Iepērkamās preces (4) un pretendenta piedāvājums (skatīt šeit pielikumā).

 

Noslēgtie līgumi:


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas