Search form

25.07.2018

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE PAR BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA SAGATAVOŠANU


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu šādu dokumentu izstrādei:

1) Būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana būvei Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (turpmāk – Atzinums Nr.1)- 1.daļa.

2) Būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana būvei Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-4601, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (turpmāk – Atzinums Nr.2) - 2.daļa.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā, ja piedāvājuma summas atbildīs Publisko iepirkumu regulējumā noteiktām cenu robežām, tiks noslēgts līgums par pakalpojuma veikšanu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko pakalpojuma cenu iepirkuma daļā. Plānotais līguma izpildes termiņš – 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

3. Pretendenta tirgus cenu piedāvājums (forma), skat. pielikumā.

4. Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2018. gada 13. augustam pa e-pastu: [email protected] ar norādi „BŪVES TEHNISKĀ APSEKOŠANA”. Kontakttelefons uzziņām un ēkas apskatei: 29 230 574
 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas