Search form

20.11.2018

Drukāt

Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam" ID Nr LNS 2018/3

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmā.


Atklāta konkursa “Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam” NOLIKUMS 

2. pielikums - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

4.1. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma). 1.daļa 

4.2. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma). 2.daļa  

4.3. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma). 3.daļa 

4.4. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma). 4.daļa 

5. pielikums - Finanšu piedāvājums 

8. pielikums - Informācija par pretendenta atbilstību PIL 

9. pielikums - Informācija par speciālistu pieejamību  

10. pielikums - Informācija par servisa (remontu) nodrošināšanu 

 

1. Atbilde uz jautājumiem. 16.12.2018.

Iepirkumu komisija (turpmāk - IK), pamatojoties uz 2018. gada 6. decembra protokolu Nr.2, sniedz šādu atbildi uz uzdoto jautājumu:

1. Jautājums:
“lūdzam izskaidrot un sniegt papildus informāciju par:
1. I daļas 1.un 2.grupas 11.un 12.punktu daļu, precīzi - savienojamība ar mobīlo telefonu.
2. II daļas 1.un 2. grupas 2.un 9. punktu daļu, precīzi - savienojamība ar mobīlo telefonu.
3. III daļas 1.un 2.grupas 13.un 4.punktu daļu - savienojamība ar mobīlo telefonu.
Lūdzu paskaidrot, kāds savienojamības tips tiks pielietots vai kādā veidā tiks realizēta savienojamība ar mobīlo telefonu.”

IK atbilde:
Visos gadījumos dzirdes aparātiem ir jābūt savienojamiem ar mobilo telefonu, izmantojot tehnoloģiju BLUETOOTH vai dzirdes aparāta ražotāja straumēšanas ierīci.

2. Jautājums:
“2. I daļā 1.grupas 6. punktā - Skaļuma regulēšanas iespēja (VC), bet 12.punktā - Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas. Lūdzam paskaidrot, kāpēc vienam dzirdes aparātam ir vajadzīgs skaļuma regulators, ja viņam būs spiedpoga, ar kuru var regulēt arī skaļumu.”

IK atbilde:
Prasība ir regulēt skaņu un pārslēgt programmas, šo prasību var nodrošināt divos risinājumos:
A. Dzirdes aparāts ar diviem regulatoriem (viens skaņas regulēšanai, otrs programmu pārslēgšanai)
B. Dzirdes aparāts ar vienu regulatoru (kas gan regulē skaļuma līmeni, gan pārslēdz programmas).
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas