Search form

03.12.2018

Drukāt

TIRGUS IZPĒTE PAR INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PLAKĀTU IZGATAVOŠANU


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu Informācijas un publicitātes plakātu izgatavošanai plānotajos ERAF projektos.

1. Plānotais Darbu izpildes laiks: 3-5 darba dienas; 2019. gads ( datumi tiks precizēti noslēdzot līgumu)

2. Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts uzņēmuma līgums par Darbu izpildi ar pretendentu, kurš piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu konkrētam pakalpojumam. Izpildītājam darbi jāveic ar saviem resursiem. Samaksa par darbu izpildi tiks veikta pēc darbu izpildes, ko apliecinās savstarpēji saskaņots darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

3. Tirgus cenu piedāvājums jāiesniedz pa e-pastu [email protected] ar norādi “Informācijas un publicitātes plakāta izgatavošana” vai LNS telpās Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, darba dienās LNS sekretārei līdz 2018. gada 7. decembrim plkst.17.00.

4. Pretendenta piedāvājums tirgus izpētē - skatīt pielikumā.
 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas