Search form

26.03.2019

Drukāt

Tirgus izpēte: „Laikraksta “Kopsolī” tipogrāfiska izdošana”, ID TI-2019/LNS/1


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu laikraksta izdošanai (bez maketēšanas).

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par laikraksta "Kopsolī” tipogrāfisku izdošanu un piegādi 2019. gadā.

3. Informācija par plānoto līgumu

1) pakalpojums: laikraksta “Kopsolī” tipogrāfiska izdošana 2019. gada aprīlī – decembrī;
2) pakalpojuma apjoms: ikmēneša izdevums līdz 12 lpp. apjomā; kopā - 8 numuri; katrs izdevums līdz 200 eks.;
3) pakalpojuma nosacījumi: izdošana saskaņā ar līgumu (prognozējoši mēneša vidū), izdošanas termiņš ir 2–3 dienas; izdevumu piegāde LNS Informācijas centrā Rīgā, Elvīras 19 k-2, LV- 1083.
4) izdevuma raksturojums: 4 krāsu izpildījumā, uz ofseta papīra 80 gr.
Pielikumā: līguma projekts.

4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2019. gada 3. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Laikraksta “Kopsolī” tipogrāfiska izdošana” vai personīgi Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2, LV- 1083, LNS sekretārei (slēgtā aploksnē, ar norādi: Iepirkumu nodaļai; tirgus izpēte “Laikraksta “Kopsolī” tipogrāfiska izdošana”).

5. Piedāvājuma forma

Tirgus izpēte: „Laikraksta “Kopsolī” tipogrāfiska izdošana”, ID TI-2019/LNS/1

Pakalpojuma cenas piedāvājums (par apjomu -8 izdevumi, katrs līdz 200 eksemplāri), euro, bez PVN:

Piedāvājumu sniedza:

1) Nosaukums:
2) Reģistrācijas Nr.:
3) Adrese:
4) Amats, Vārds, uzvārds:
5) Kontakttelefons:
6) e-pasts:
7) Datums:
Paraksts (ja attiecināms):

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas