Search form

03.05.2019

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE PAR BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMIEM


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga, LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu plānotiem būvuzraudzības pakalpojumiem fasādes vienkāršotās atjaunošanas ietvaros.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā, ja piedāvājuma summas atbildīs Publisko iepirkumu regulējumā noteiktām cenu robežām, tiks noslēgts līgums par pakalpojuma veikšanu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko pakalpojuma cenu iepirkuma daļā.

3. Plānotais līguma izpildes termiņi: indikatīvi no līguma noslēgšanas (2019. gada XII līdz 2021. gada VII)

4. Pretendenta tirgus cenu piedāvājums (forma)* - skatīt pielikumā ; *-Pretendents var piedāvāt visu pakalpojumu vai tā daļu.

Piedāvājuma iesniegšana: Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2019. gada 13. maijam pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Būvuzraudzības pakalpojumi”. Kontakttelefoni līguma ietvaros: 251 55 419, ēku apskatei: 29 230 574.

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas