Search form

03.10.2019

Drukāt

Tirgus cenu izpēte „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”, ID Nr. RC-2019/1


Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV-1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumam.

1. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem periodam 2019. gada 1.novembris - 29.novembris (28 naktis) līgumslēdzēja “LNS Rehabilitācijas centra” mērķa grupas dalībniekiem - sociālās rehabilitācijas kompleksā pakalpojumu nedzirdīgajiem.

2. Informācija par plānoto līgumu:

1) Iepirkuma priekšmets ir viesnīcas CPV kods: 55000000-0 Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi.

2) Pakalpojuma apraksts:

a) 1.daļa. Naktsmītnes. Viesnīcai jānodrošina klientu izmitināšana divvietīgos numuros - standarta klase (gulta, gultas veļa, galds, krēsls, drēbju skapis vai pakaramais, tualete, duša, brokastis) ar brokastīm;

b) 2.daļa. Vakariņas.

c) Viesnīcai jāatrodas Rīgas pilsētā, sabiedriskā transporta – tramvajs, trolejbuss, autobuss – maršrutu ietvaros bez pārsēšanās maršrutā līdz/no: Elvīras iela vai Kandavas iela (2.tramvajs); Botāniskais dārzs (1.tramvajs) vai cits Botāniskā dārza apkaimē, lai klienti varētu, ejot vidējā gaitā 20 min laikā, aiziet no viesnīcas uz Elvīras ielu 19 k-3, Rīgā un atgriezties viesnīcā no Kandavas ielas 27, Rīgā.

Pārējos gadījumos Pretendentam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina savs transports, kas klientu drošībai visus klientus kopā ar asistentu aizved no rīta uz Elvīras ielu 19 k-3, Rīgā, ar ierašanos plkst.8.45 un vakarā atpakaļ uz viesnīcu uz vakariņām plkst.19.00, no Kandavas ielas 27 vai Elvīras ielu 19/3, Rīgā

Cita informācija:

1) ja pretendents nevar piedāvāt pilnu pakalpojumu (visu klientu izmitināšanu divvietīgos numuros), tad pretendents ir tiesīgs piedāvāt pakalpojumu arī citam klientu skaitam vai izmitināšanu vienvietīgos numuros vai citādi

2) līgumslēdzējs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās zemākās cenas pakalpojumu par visu apjomu. Ja nebūs tādu pretendentu, kas nodrošinās visu apjomu, līgumslēdzējs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš nodrošinās zemākās cenas pakalpojumu iepirkuma daļā.

3. Plānotais līguma izpildes termiņš:

Prognozējoši 2019.gada 1.-29. novembris.

4. Līguma izpildes nosacījumi:

- avansa maksājums nav paredzēts un netiks maksāts;
- samaksas kartība: līgumslēdzējs Izpildītājam ar 100% pēcapmaksu pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par faktiski sniegto Pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā ar pārskaitījumu;
- pakalpojumu sniegšanas kārība: pakalpojums tiek sniegts atbilstoši piedāvājumam un pakalpojuma līgumam.

5. Cita informācija

Piedāvātai cenai jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi.
Piedāvājuma cenu jānorāda EUR, bez PVN ar diviem cipariem aiz komata.

6. Piedāvājuma iesniegšana

Cenu piedāvājumu (1. pielikums) var iesniegt nosūtot uz e-pastu: [email protected] ar norādi “ID Nr. RC-2019/1” vai iesniegt personīgi vai pa pastu adresē: Elvīras ielas 19 k-2, Rīgā, LV-1083, Iepirkumu nodaļai līdz 2019. gada 7. oktobrim.

7. Piedāvājuma forma (skatīt pielikumā)

Cenu piedāvājumu (1. pielikums) var iesniegt nosūtot uz e-pastu: [email protected] ar norādi “ID Nr. RC-2019/1” vai iesniegt personīgi vai pa pastu adresē: Elvīras ielas 19 k-2, Rīgā līdz 2019. gada 7. oktobrim.


 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas