Search form

14.10.2019

Drukāt

APSKAŅOŠANAS UN APGAISMOŠANAS PAKALPOJUMA TIRGUS CENU IZPĒTE LNS PROJEKTĀ “GADS STARP DIVIEM SIMTIEM”


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojumam projekta “GADS STARP DIVIEM SIMTIEM”, kura pasākums tiks realizēts 2019. gada decembrī.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās zemākās cenas pakalpojumu par visu apjomu.

3. Informācija par plānoto līgumu

Iepirkuma priekšmets ir pasākuma apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojums
CPV kods: 48952000-6 (Publiskās apskaņošanas sistēmas), 79952000-2 (Pasākumu organizēšanas pakalpojumi).

4. Pakalpojuma apraksts. Pakalpojums jāsniedz Kandavas ielā 27, Rīgā, 2019. gada 14. decembrī.

Pretendentam ar saviem materiāli tehniskiem līdzekļiem jānodrošina:

1) svētku pasākuma apskaņošana un apgaismošana;
2) prezentāciju un videomateriālu demonstrēšana, saskaņā ar pasākuma scenāriju;
3) muzikālais pavadījums, saskaņā ar pasākuma scenāriju;
4) 2 mikrofoni, skaņas pastiprinātāji.
5) amatiermākslinieku uzstāšanās nepieciešamās fona mūzikas atskaņošana, saskaņā ar pasākuma scenāriju.

5. Pakalpojuma detalizācija (pakalpojuma sniegšanas laiks, veids u.c.) notiks pēc līguma noslēgšanas. Pasākuma norise 2018. gada 14. decembrī no plkst.14.00 līdz 22.00. Pretendentam laikus jāatved, jāuzstāda tehnika un tā jāaizved.

6. Pasūtītājs nodrošinās galdus, projektoru, pieslēgumu  elektrībai (ja nepieciešams) un nepieciešamo tehnikas izvietošanai.

Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2019. gada 23. oktobrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojumi”. Kontakttelefons uzziņām: 251 55 419
 

7. Piedāvājuma forma (skatīt pievienotā failā)

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas