Search form

27.12.2019

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „LAIKRAKSTA “KOPSOLĪ” MAKETĒŠANA – 2020”, ID Nr. TI – LNS/2020/1


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu laikraksta “Kopsolī” maketēšanai.

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā ar piegādātāju, kas piedāvās zemāko cenu par viena avīzes izdevuma maketēšanu, tiks noslēgts līgums par laikraksta Kopsolī” maketēšanas pakalpojumu 2020.gadā.

Pirms līguma noslēgšanas pasūtītājs veiks pārrunas ar piegādātāju par līdzīga pakalpojuma izpildes pieredzi un līguma izpildes nosacījumiem. 

3. Informācija par plānoto pakalpojumu

1)        LNS laikraksta “Kopsolī” maketēšana 2020. gadā;

2)        pakalpojuma apjoms: ikmēneša izdevums, kopā – 11 numuri; katra izdevuma apjoms

16. lpp.; lapas formāts – A4;

3)        pakalpojuma apraksts:

-            maketēšanas pakalpojums ietver sagatavotā teksta un fotogrāfiju tehnisku apstrādi un  maketēšanu  avīzes formātā;

-            pirms pakalpojuma sniegšanas teksti un fotogrāfijas tiek nosūtītas elektroniski;

-            maketēšanas laiks vienam izdevumam  – 5 (piecas) darba dienas;

-            pakalpojuma sniegšanas vieta – LNS Informācijas centrā Rīgā, Elvīras 19 k-2, LV- 1083 vai pēc vienošanās (tiek noteikts līgumā);

-            pēc maketēšanas sagatavotais eksemplārs jānosūta elektroniski avīzes redaktoram;

-            ja nepieciešams, ir jāveic maketēšanas korekcijas;

-            pakalpojuma sniedzējam jāievēro pasūtītāja izvirzītie nosacījumi LNS projektu publikācijās u.c.

4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2020. gada 10.janvārim elektroniski  e-pastā [email protected] ar norādi „Laikraksta “Kopsolī” maketēšana – 2020”, ID TI – LNS/2020/1,   skenētā  veidā vai ar e-parakstu.

5. Piedāvājuma forma (pielikumā)

Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas, t.sk. nodokļus, par vienu maketēšanas pakalpojumu (1 (viena) avīzes eksemplāra maketēšanu), izņemot telpu izmaksas Rīgā, Elvīras 19 k-2 (ja attiecināms).

 

Pielikums

Piedāvājums

Tirgus izpēte “Laikraksta “Kopsolī” maketēšana – 2020” , ID TI – LNS/2020/1

 

 

 

Piedāvājumu sniedza:

Pakalpojuma cenas piedāvājums par viena  izdevuma maketēšanu, euro, bez PVN

1)      Nosaukums/vārds, uzvārds:

 

(cipariem un vārdiem; ar diviem cipariem aiz komata)

2)      Reģistrācijas Nr.:

 

3)      Adrese:

 

4)      Kontakttelefons:

 

5)      e-pasts:

 

6)      Norāde par PVN maksātāja reģistrāciju (ir/nav; PVN apjoms (%))

 

7)      Datums:

 

8)      Amats (ja attiecināms); vārds, uzvārds:

 

9)      Paraksts (ja attiecināms): 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas