Search form

29.01.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ Datortehnikas profilaktiskā uzraudzība, apkalpošana un konsultāciju sniegšana: 2020-2021”, ID Nr. TI – SPC/2020/1

Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu datortehnikas profilaktiskajai uzraudzībai, apkalpošanai un konsultāciju sniegšanai 2020.-2021. gadam.

2.      Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par datortehnikas profilaktisko uzraudzību, apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu 2020.-2021. gadā.

3. Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

4. Pakalpojuma nosacījumi, tehniskā specifikācija un apraksts

1) Ierašanās pie pasūtītāja darba dienās no 9.00 līdz 16.00 pēc izsaukuma saņemšanas e – pastā:  līdz 2 stundām;

2) pakalpojuma sniegšanas vietas (adreses) ir SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” biroji:

·         - 1.daļa: Rīga, Elvīras iela 19;

·         - 2.daļa: Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;

·          - 3.daļa: Rēzekne, Raiņa iela 5a

·         - 4.daļa: Liepāja, 1905. gada iela 35;

·         - 5.daļa: Daugavpils, S.Mihoelsa iela 54

3) Pakalpojuma apraksts

a)      Datortehnikas un perifērijas iekārtu darbības pārbaude;

b)      Antivīrusu programmatūras atjaunošana un vīrusu diagnostika;

c)      Instalētu programmatūras jauninājumu un labojumu uzstādīšana;

d)     Informācijas sakārtošana cietajā diskā;

e)      Defekta noteikšana remontu veikšanai;

f)       jaunu datoru uzstādīšana un pieslēgšana, kā arī esošo datoru un perifērijas iekārtu (monitoru, printeru, skeneru, modemu, tīkla karšu, CD iekārtu, cieto disku, diskešu iekārtu, magnētoptisko iekārtu u.c.) noskaņošana;

g)      konsultācijas par datortehnikas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu un optimizēšanu;

h)      konsultāciju sniegšana saistībā ar apkalpojamās tehnikas ekspluatāciju;

4) Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi:

a)      stacionāro un portatīvo datoru regulāro apkopi jāveic vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos, iepriekš saskaņojot ar uzņēmuma atbildīgo darbinieku (kontaktpersonu);

b)      stacionāro un portatīvo datoru regulārā apkope ietver:

o   datu aizsardzības pārbaudes;

o   pretvīrusu programmatūras regulāru atjaunošanu un automātiskās atjaunošanās pārbaudi;

o   pretvīrusu pārbaudi un kaitīgā koda programmatūras likvidēšanu;

o   interneta drošības pakāpes pārbaudi;

o   datoru operētājsistēmas *.log failu (event logs) analīzi;

o   pagaidu failu dzēšanu (internet temporary files, cokies utt.);

o   cietā diska pārbaude, optimizācija (Bad block, un kļūdu pārbaude, defragmentācija utt.);

o   programmatūras versiju kontrole atbilstoši aktuālajam programmatūras sarakstam, to optimizācija un darbības traucējumu novēršana;

o   programmatūras jaunāko uzlabojumu, versiju (t. sk. patch, service pack) uzstādīšana pēc pieprasījuma;

o   lietotāja pieslēgšana serverim (domēnam), disku un perifērijas iekārtu pievienošana atbilstoši standartam.

5.     Cenu piedāvājuma iesniegšana

5.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020.gada 7.februārim pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/1”.

5.2. Pretendents var sniegt piedāvājumu skenētā dokumenta formā par vienu daļu, vairākām daļām vai visu apjomu. Ja kāda iepirkuma daļa piedāvājumā ir neattiecināma, tad  tabulā ailē “Pakalpojuma piedāvājuma cena  par 1  (vienu) stundu, euro, bez PVN:” jānorāda “N/a”.

 

 6. Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])


Tirgus izpēte:

Datortehnikas profilaktiskā uzraudzība, apkalpošana un konsultāciju sniegšana: 2020-2021”,

ID Nr. TI – SPC/2020/1

Iepirkuma daļa

Pakalpojuma piedāvājuma cena par 1  (vienu) stundu, euro, bez PVN:

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

Piedāvājumu sniedza:

1)      Nosaukums:

2)      Reģistrācijas Nr.:

3)      Adrese:

4)      Amats, Vārds, uzvārds:

5)      Kontakttelefons:

6)      e-pasts:

7)      Datums:

Paraksts (ja attiecināms): 

 

1.daļa:

Rīga, Elvīras iela 19

 

Izsaukšanas cena:

Pakalpojuma sniegšanas cena par 1 (vienu) stundu:

Kopā par 1  (vienu) stundu:

2.daļa:

Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24

Izsaukšanas cena:

Pakalpojuma sniegšanas cena par 1 (vienu) stundu:

Kopā par 1  (vienu) stundu:

3.daļa:

Rēzekne, Raiņa iela 5a

 

Izsaukšanas cena:

Pakalpojuma sniegšanas cena par 1 (vienu) stundu:

Kopā par 1  (vienu) stundu:

 

4.daļa:

Liepāja,

1905. gada iela 35

Izsaukšanas cena:

Pakalpojuma sniegšanas cena par 1 (vienu) stundu:

Kopā par 1  (vienu) stundu:

5.daļa: Daugavpils,

S.Mihoelsa iela 54

 

Izsaukšanas cena:

Pakalpojuma sniegšanas cena par 1 (vienu) stundu:

Kopā par 1  (vienu) stundu:Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas